Webshop

Naast de originelen, worden van bijna alle werken die in de expositie te zien zijn in deze webshop repro’s verkocht, welke een afdruk zijn van het originele werk op hoge kwaliteit fotopapier. De opbrengsten van alle verkochte kunstwerken en repro’s, worden – na aftrek van de gemaakte kosten voor het materiaal – gedoneerd aan twee goede doelen: Het vergeten kind en KiKa. 

Lees meer

Opbrengsten naar

het goede doel

Het vergeten kind zet zich in voor de 100.000 kinderen in Nederland die zich vergeten voelen door een thuissituatie waarin zij verwaarloosd of mishandeld worden. Dankzij dit goede doel krijgen deze kinderen een kans om zich ondanks deze moeilijke gezinssituatie, positief te kunnen ontwikkelen.

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Ik vind dat ieder kind in Nederland een veilige en gelukkige thuishaven moet hebben, en daaraan wil ik mijn steentje bijdragen. Al heel mijn leven zet ik me in voor kinderen die het niet makkelijk hebben omdat het belangrijk is hen ook een kans te geven.

De opbrengsten van alle verkochte kunstwerken en repro’s, worden daarom – na aftrek van de gemaakte kosten voor materiaal – gedoneerd aan deze twee fantastische goede doelen.